Пріоритетні завдання освітньої роботи

   

Пріоритетний напрямок роботи ДНЗ№2 «Зайчик»:

 

  Створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, яке сприятиме своєчасному становленню  і всебічному  розвитку  життєво компетентної особистості дитини, реалізації її індивідуальних  творчих потреб та  формуванню її розумової, фізичної та психологічної готовності до навчання в школі.

Виходячи  з аналізу  освітньо — виховної і методичної роботи у 2019-2020 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку ДНЗ, педагогічний колектив прийшов до визначення  основних пріоритетних річних завдань  на 2020-2021 навчальний рік.

  1. Продовжувати працювати над якісною організацією  роботи  з формування логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом використання інноваційних  форм роботи з сенсорного та логіко-математичного розвитку.
  2. Удосконалити  систему роботи планування як засіб оновлення освітнього процесу в ДНЗ на принципах системності та перспективності.
  3. Створити умови для реалізації творчого потенціалу та розширення функціональних можливостей організму дошкільників засобами фізичного виховання.

   Виходячи  з аналізу  освітньо — виховної і методичної роботи у 2018-2019 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку ДНЗ, педагогічний колектив прийшов до визначення  основних пріоритетних річних завдань  на 2019-2020 навчальний рік.

  1. Продовжувати удосконалювати організацію просвітницької роботи з батьками вихованців ДНЗ з метою оптимізації освітньо-виховного процесу направленого на виховання та навчання дітей дошкільного віку.
  2. Продовжувати формувати національно-патріотичні почуття дошкільника шляхом організації  освітньо-виховної  роботи  з ознайомлення з природою рідного краю.
  3. Формування логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та логіко-математичного розвитку. 

Згідно  з річним планом роботи ДНЗ№2 «Зайчик»  на 2018-2019н.р. та за результатами аналізу роботи за минулий 2017-2018 н.р. продовжувалася проводитися освітня робота на виконання  річних завдань:

  1. Забезпечити організацію системи навчально-виховної роботи з мовленнєвого розвитку, спрямовану на формування монологічного мовлення дітей дошкільного віку.
  2. Удосконалити організацію просвітницької роботи з батьками вихованців ДНЗ з метою оптимізації освітньо-виховного процесу направленого на виховання та навчання дітей дошкільного віку.
  3. Продовжувати формувати національно-патріотичні почуття дошкільника шляхом організації  освітньо-виховної  роботи  з ознайомлення з природою рідного краю.