Освітні програми

Освітні програми, що реалізуються в ДНЗ №2:

 Програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»(за новою редакцією 2017р.).

Освітні компоненти: реалізація особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти,де чітко визначені завдання з різних напрямків роботи з дітьми:фізичний, соціально-моральний,емоційно-ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий,художньо-естетичний, креативний розвиток).

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (за новою редакцією 2017 р.).

—  Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»  (автор Лохвицька Л.В.).

Освітні компоненти: розвиток моральних почуттів і емоцій,самоставлення і самосвідомості,забезпечення морального ставлення до дітей і дорослих.формування ціннісного ставлення до природи,привчання до бережного поводження з предметним і художнім світом,формування комунікативної компеетнції.

— Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя батьківщина» (автор О.Каплуновська, І.Кичата, Ю.Палиць).

Освітні компоненти:розкриття особливостей національно-патріотичного виховання, основні напрями та зміст роботи  з дітьми пятого та шостого років життя та форми роботи з педагогами і батьками.

— Програма «Веселкова музикотерапія:оздоровчо-освітня робота з дітьми дошкільного віку».

Освітні компоненти: впровадження музично-оздоровчих занять із дітьми дошкільного віку засобами впливу на емоціну сферу дитини.

— Програма «Музично- оздоровчі мандрівки з дітьми 5-го року життя».

Освітні компоненти: розвиток музикальності в дітей  у поєднанні  з розкриттям резервних й адаптованих можливостей дитячого організму.

 Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура».

Освітні компоненти: фізичний розвиток і загальне оздоровлення дітей з елементами профілактики рухових порушень.

Весь освітньо-виховний процес в дошкільному навчальному закладі проводиться на державній мові — українській згідно до Конституції  України ,стаття 10 та Закону України»Про мови»